Danışmanlık

İş Hukuku Danışmanlık Hizmeti

İş Kanun’ un amacı işçi ve işveren arasındaki çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kanun, bu hak ve sorumlulukları düzenlerken işçiyi korumaya yönelmiş olup, madde metninin yorumunda tereddüt yaşanması halinde işçi lehine olan koşulların kabul edilmesi gerektiği yıllardır Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında benimsenmiştir.

Dolayısıyla iş hukukuna ilişkin kuralların ve iş sözleşmelerini yorumunda işçi lehine yorum ilkesi uygulanmaktadır.

Bu ilke, iş ilişkisi çerçevesinde işçinin kişisel ve ekonomik olarak işverene bağlılığı karşısında, işçinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla benimsenmiştir. İşçi lehine, işvereninse aleyhine olan bu durum karşısında işverenlerin işletmelerinde kanunun öngördüğü tedbirleri alması, işçilerin özlük dosyalarının titizlikle tutulması, işçilerle sözleşmelerin yapılması, işçilerin işten çıkmaları halinde işe iade davası açması halinde işverenin haklılığının ispatlanması için koruyucu tedbirleri alması gerekmektedir.

Hizmetin İçeriği

 • İşletmenizin Durum Tespiti Ve Raporlanması
 • Şirket İçi Personel Eğitimi
 • Eğitim Paketi Seti ve Dokümanları
 • Eğitim Sonrası Uygulamaların Yıllık Programda İki Sefer Denetimi
 • Güncel Mevzuat ve Değişikliklere İlişkin Haftalık Bülten

AMAÇ

 1. İşçi ve işveren arasındaki ihtilafların önlenmesi
 2. Tarafların hak ve menfaatlerinin dengelenmesi
 3. Personellerin özlük dosyalarının yasalara uygun olarak tutulması
 4. İşletmede durum tespiti yapılarak eksiklerinizin tamamlanması
 5. Kanuni yükümlülüklerin işyerinde uygulanabilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanması
 6. İş mevzuatı hakkında farkındalık yaratılması
 7. Yönetim Kadrosuna eğitim verilmesi

KAPSAM

 • İş sözleşmelerinin usulüne uygun düzenlenmesi ve sonlandırılması
 • İşçilerin özlük dosyasının usulüne uygun tutulması
 • İşçilerinizin bordrolarının düzenli ve usulüne uygun düzenlenmesi
 • Çalışma sürelerinin, izinlerin usulüne uygun belirlenmesi
 • İşçinin kıdem veya ihbar tazminatına kazanıp kazanmadığının tespiti